Krustpils pils mākslīgais marmors

Krustpils pils mākslīgais marmors. A-siena pēc attīrīšanas

Austrumu siena pēc attīrīšanas

Krustpils pils mākslīgais marmors. A-siena restaurācijas procesā

Austrumu siena restaurācijas procesā

Krustpils pils mākslīgais marmors. D-siena pirms attīrīšanas

Dienvidu siena pirms attīrīšanas

 

Krustpils pils mākslīgais marmors. D-siena pēc attīrīšanas

Dienvidu siena pēc attīrīšanas

 

 

Krustpils pils mākslīgais marmors. D-siena pirms vaskošanas

Dienvidu siena pirms vaskošanas

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments

Fragments

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments pirms vaskošanas

Fragments pirms vaskošanas

 

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments pēc attīrīšanas

Fragments pēc attīrīšanas

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments pirms vaskošanas

Fragments pirms vaskošanas

 

Krustpils pils mākslīgais marmors. A-sienas fragments pēc attīrīšanas

Austrumu sienas fragments pēc attīrīšanas

Krustpils pils mākslīgais marmors. A-sienas fragments pirms vaskošanas

Austrumu sienas fragments pirms vaskošanas

 

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments pēc nostiprināšanas

Fragments pēc nostiprināšanas

Krustpils pils mākslīgais marmors. Fragments pirms vaskošanas

Fragments pirms vaskošanas

 

Komentēt: